Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška - se skládá ze dvou částí: 

Na všechny části závěrečné zkoušky je nutné mít s sebou doklad totožnosti a potvrzení o zaplacení poplatku za zkoušku nebo opravnou zkoušku, v případě rozšíření ŘP také aktuální řidičský průkaz 

Poplatek se hradí na pokladně Magistrátu (nová budova), po vstupu do budovy na obrazovce zvolte pokladna a (ne řidičské průkazy) na přepážce nahlaste, že platíte zkoušku (opravnou zkoušku - částky jsou uvedeny v ceníku na tomto webu) a vaše údaje (jméno, příjmení, adresu trv. pobytu). Tento poplatek je příjmem pouze magistrátu, nikoli autoškoly!

Je také nutné mít uhrazené všechny platby za výuku a výcvik, v opačném případě je autoškola oprávněna žáka z termínu zkoušek odhlásit.

Od 20.2.2016 platí novela zákona, takže je nutné složit úspěšně písemnou část, jinak není žák připuštěn k praktické jízdě. Každou část zkoušky je možné opakovat nejdříve po pěti pracovních dnech (viz. níže).

Od 1.7.2021 platí, že je možné každou část (test, jízda) opakovat nejvýše 2x (zkouška + 2 opravy) a poté je nutné absolvovat tu část autoškoly (teorie nebo jízdy) znovu. Následně je možné provést opět nejvýše 3 další zkoušky. 

Pro skupinu A platí, že zkouška z jízdy má dvě části (cvičiště a jízda na komunikacích), každá část je hodnocena samostatně a v případě neúspěchu je nutné opakovat pouze dílčí část zkoušky. 
 
V případě dalšího neúspěchu je nutné absolvovat celou autoškolu znovu. Proto doporučujeme všem žákům, aby se s maximálním úsilím věnovali přípravě a zvážili před zkouškami provést další hodiny teorie nebo jízdy navíc. Vše samozřejmě po prodiskutování dosažených schopností s učitelem výcviku. 

Písemná část - test, je ověřením Vašich teoretických znalostí. Na vyplnění testu je stanoven časový limit 30 minut, v případě lékařského potvrzení (např. dislexie apod.) je tento čas prodloužen na 60 minut. Tento čas by Vám měl bez potíží stačit k úspěšnému vyplnění testu, protože jste jistě využili možnosti, neomezeného procvičování zahrnuté v našem výcviku.
Tato část zkoušky se provádí v prostorách Magistrátu měslt Liberec (nová budova), 2. patro, prosklená učebna s PC ( z výtahu doprava), přesný čas zkoušky Vám předem sdělíme, žák by se měl dostavit cca 15 minut před termínem, jinak nemusí být vpuštěn do zkušební místnosti. V současné době probíhají testy jen v pondělí a opravné testy možné dle domluvy s komisařem.

Máte zájem vyzkoušet si nové testy? Případně doporučuji stáhnou aplikaci pro Android nebo Apple.

Praktická část - zkouška VŽDY začíná praktickou ukázkou znalostí (kontrola výbavy vozidla, celková předvýjezdová kontrola), může být požadováno také např. oprava defektu, sestavení výstražného trojúhelníků apod.) Nezapomeňte také na povinnost všech osob připoutat se bezp. pásem!
Pro všechny skupiny platí jednotný čas na zkoušku - min. 30 minut (10 cvičiště + 20 provoz) . Při zkoušce je potřeba zkušebnímu komisaři předvést, že v plném rozsahu a ve všech situacích náležitě ovládáte vozidlo a samozřejmě dodržujete pravidla silničního provozu. Ohrožení vozidla či jiného účastníka anebo závažné porušení pravidel je považováno za hrubou chybu a zkouška je ukončena neúspěšně. Při zkoušce je nutné dbát na všechna pravidla silničního provozu, zejména na rychlost jízdy, přednost v jízdě na křižovatkách, kde není přednost v jízdě upravena dopravními značkami a správný směr a způsob jízdy po vozovce, v jízdních pruzích a zejména při odbočování vlevo v jednosměrných silnicích. 
Upozornění: V případě, že během závěrečné zkoušky dojde k ohrožení výcvikového vozidla (najetí na obrubník, do výrazného výmolu, kolize s překážkou nebo vozidlem, chodcem, cyklistou) nebo by jednání žáka mohlo mít za následek poškození výcvikového vozidla (např. rozjíždění na nesprávný rychlostí stupeň, řazení bez sešlápnuté spojky, rozjíždění se zataženou ruční brzdou, rozjezd na vysoké otáčky motoru a pod.) je učitel oprávněn zasáhnout slovně nebo fyzicky do řízení a zkouška bude komisařem hodnocena stupněm NEPROSPĚL. 

Podrobný popis povinností u závěrečné zkoušky ZDE. Vřele doporučuji stáhnout a pročíst.

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky je zkušební protokol předán přímo do Vašich rukou a můžete podat žádost o vydání řidičského průkazu na úřadě. Vyfocení podoby žadatele zajistí úřad. Poplatek 200 Kč pro nový průkaz nebo pro rozšíření průkazu se platí až při vydání nového dokladu. Na vydání průkazu je podle zákona lhůta až 20ti dnů, ale v praxi je tato doba kratší, většinou do 14ti dnů. Je možné za poplatek (500,-- Kč) zkrátit lhůtu pro vydání průkazu na 5 pracovních dnů (platí pouze pro rozšíření stávajícího oprávnění). V případě rozšíření řidičského oprávnění Vám původní řidičský průkaz zůstává až do vydání dokladu nového.

V případě neúspěchu je důležité, že tu dílčí část zkoušky, u které jste uspěli, už opakovat nemusíte. 
Termíny opravných zkoušek Vám sdělíme v autoškole, kde se na vybraný termín písemně přihlásíte. Na dokončení autoškoly je ze zákona lhůta 12 měsíců od prvního termínu absolvovaných zkoušek. Následně je nutné absolvovat nový kurz v plném rozsahu.

A co dál?


Zpět na průběh výcviku

bottom