Průběh výcviku

Výcvik v kurzu se skládá ze dvou částí - teorie + praxe a trvá přibližně 6 až 8 týdnů.

Teoretický výcvik je prováděn v naší učebně, kde Vám naši učitelé ve spolupráci s videoprojekcí objasní pravidla silničního provozu a další důležité předpisy a také základy první pomoci.

Praktický výcvik probíhá ve třech základních etapách: autocvičiště, slabý provoz a silný (běžný) provoz.

Autocvičiště - naše autoškola má, tak jak to požaduje zákon, smluvně zajištěno autocvičiště, kde se seznámíte s automobilem nebo motocyklem a prakticky si procvičíte všechny běžné úkony potřebné pro ovládání vozidla. Je to zejména rozjíždění a zastavování, správné otáčení volantem a samozřejmě také řazení rychlostních stupňů.

Slabý provoz - tato fáze výcviku slouží převážně ke zdokonalení znalostí a dovedností, které jste se naučili v předcházející části. Dále zde učíme rozjíždění do svahu a to s ruční brzdou a také bez ní, jízdu po rychlostí komunikaci, zejména s ohledem na správné připojení a opuštění a samozřejmě jízdu po dálnici. V neposlední řadě se podíváme na parkování v různých situacích.

Silný (běžný) provoz - je poslední fází Vaší přípravy. V této části výcviku by již žáci měli procvičovat a zvládat všechny běžné úkony potřebné k ovládání vozidla v provozu a samostatně se rozhodovat v dopravních situacích. Zejména v posledních hodinách před závěrečnou zkouškou by měl být kladen důraz na samostatnost, protože jak při zkoušce, tak v životě už Vám nebude nikdo pomáhat a budete muset sami nést odpovědnost za Vaše rozhodnutí.

Závěrečná zkouška - jak to probíhá a co dál

Zpět na přihlášení k výcviku

bottom