Přihlášení k výcviku

Jak se můžete přihlásit k výcviku?

Můžete nás navštívit osobně na adrese naší provozovny - ulice Němcové 501 v Liberci, v pondělí 14- 17 hodin a středu 8 - 12 a 14 - 17 hodin, o jiné časy po domluvě. Rádi Vám objasníme všechny Vaše dotazy osobně a předáme potřebné tiskopisy.

Máte možnost si stáhnout, vytisknout a vyplnit Žádost o přijetí k výcviku a současně s ní také Posudek o zdravotní způsobilosti a Prohlášení posuzované osoby. Žádost je třeba vytisknout oboustranně na jeden list papíru, jinak nebude přijata! Formuláře vyplňte na stroji, PC nebo čitelně hůlkovým písmem. Prohlášení posuzované osoby vyplněné předejte Vašemu lékaři a na jeho základě Vám bude vystaven Posudek o zdravotní způsobilosti. Oba dokumenty doručte k nám poštou nebo osobně, můžete vhodit do schránky vedle vstupu do učebny. Následně se Vám sami ozveme na Vámi udaný mobilní telefon, případně E-mail a oznámíme Vám datum zahájení nejbližšího kurzu. 

Kurzy začínáme většinou na počátku každého měsíce.

V případě, že máte zájem zahájit výcvik v jiném než nejbližším termínu, informujte nás o tom současně s doručením vyplněných tiskopisů a my Vám samozřejmě včas před Vámi uvedeným datem oznámíme zahájení kurzu.

V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat!


Potřebné dokumenty stáhnete ZDE


Další postup - průběh výcviku, závěrečná zkouška atd....

 

bottom